Print

Achtergrond

Gemeenten en waterschappen beschikken als zelfstandige decentrale overheden ieder over een eigen belastinggebied met hun eigen decentrale belastingen. Gemeenten en waterschappen voeren voor de heffing en invordering van hun belastingen nagenoeg dezelfde processen uit. Zij maken tevens voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten levert dan ook aanzienlijke financiële en kwalitatieve (schaal)voordelen op.

Gezien de actuele ontwikkelingen binnen de overheid is duidelijk dat samenwerking op het gebied van belastingheffing een maatschappelijke noodzaak is. Het maatschappelijk belang van samenwerking, dat zich met name vertaalt in voordelen voor de burger in de vorm van o.a. kwaliteitsverbetering, efficiëntieverhoging en kostenreductie, wordt door lokale overheden onderkend en vanuit de landelijke overheid gestimuleerd.

Samenwerking in de uitvoering past bovendien binnen de visie en ambities van zowel gemeenten als waterschappen. Beide organisaties kennen een toegenomen vraag naar kostenreductie door het realiseren van efficiëntieslagen in de processen. Daarnaast wordt van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden een steeds verdergaande mate van digitalisering verwacht, zowel om burgers en bedrijven beter te bedienen, als uit efficiëntieoogpunt.

De laatste jaren worden de voordelen vooral gezocht in samenwerking in de uitvoeringsprocessen. Op landelijk niveau in diverse regio’s is invulling gegeven aan de samenwerkingsintenties door oprichting van regionale organisaties voor belastingheffing en –invordering van waterschappen en inliggende gemeenten. Er zijn inmiddels in Nederland zo’n tiental grote belastingkantoren ontstaan.

We gebruiken cookies zodat U onze website zo goed mogelijk beleeft. Als U deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat U dat goed vindt.

Ik ga akkoord Lees meer