Digitaal is sneller en voordeliger
Burgers en bedrijven die digitaal een bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking via de Persoonlijke Pagina op de website van BsGW krijgen sneller antwoord. Wij streven ernaar om alle WOZ-bezwaarschriften die via de persoonlijke pagina op bsgw.nl digitaal worden ingediend, af te handelen vóór 1 juli 2018. Alle andere bezwaarschriften over de WOZ-waarde worden vóór 1 oktober 2018 afgehandeld, ruim binnen de wettelijke termijn. Naast het feit dat burgers en bedrijven eerder antwoord ontvangen, levert dit ook voordeel op voor de deelnemende gemeenten en het waterschap in BsGW. Belastinggelden worden hierdoor sneller met hen verrekend. Ook kan BsGW door de snellere afhandeling van bezwaarschriften meer betrouwbare voorspellingen maken voor het volgende belastingjaar.

 

Digitaal bezwaar rechtstreeks indienen bij BsGW

Gemachtigden en gespecialiseerde bureaus die als gemachtigde namens burgers en bedrijven WOZ-bezwaar insturen kunnen hun klanten eveneens van het voordeel van snellere afhandeling laten profiteren als zij het snelle afhandelingsproces van BsGW volgen. Via advertenties bieden deze bureaus en makelaars zich aan om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Met de afhandeling van bezwaarschriften via deze bureaus zijn echter wel degelijk kosten gemoeid. Als onderdeel van de efficiëntere werkwijze, maakt BsGW via voorlichting en acties burgers en bedrijven bewust dat bezwaar indienen via bureaus die als gemachtigde optreden niet echt gratis is. Bij vragen over de WOZ-waarde adviseert BsGW om eerst te bellen met BsGW. Het digitaal insturen van bezwaarschriften rechtstreeks bij BsGW is qua afhandelingstermijn en qua kosten veel voordeliger.