Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld ontvangen woensdag 21 februari de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2018. Vanaf dinsdag 27 februari worden de aanslagen per post bezorgd. De afrekening van de afvalstoffenheffing (diftar) wordt waar mogelijk op het aanslagbiljet gezet. Er worden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd.

MijnOverheid
Ruim 206.000 burgers en bedrijven ontvangen de aanslag digitaal omdat zij zijn aangemeld bij MijnOverheid. Zij ontvangen géén papieren aanslagbiljet maar een bericht in hun e-mailbox (als een e-mailadres is geregistreerd).

Bereikbaarheid
Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het druk zijn aan de telefoon. Burgers die in de drukte van de telefoonlijn terecht komen, wordt geadviseerd op een ander tijdstip te bellen met BsGW. Normaal gesproken is het later in de week een stuk rustiger.

Maar nog gemakkelijker is het om vragen te stellen of te reageren via de website www.bsgw.nl. Via de Persoonlijke pagina kunt u vragen stellen, kwijtschelding aanvragen, een machtiging afgeven en bezwaarschriften indienen. Ook het taxatieverslag is hier te bekijken en te downloaden.