30 Van de 33 Limburgse gemeenten en het Limburgse waterschap werken samen in BsGW op het gebied van belastingheffing  en -inning. Dat betekent dat in deze dertig gemeenten een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen wordt bezorgd. De meeste aanslagen worden in de laatste week van februari bezorgd. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar.

In gemeenten die niet deelnemen in de belastingsamenwerking BsGW wordt géén gecombineerd aanslagbiljet bezorgd. Klik hier om te zien welke gemeenten dit betreft. Burgers en bedrijven van deze gemeenten ontvangen een belastingaanslag met alleen de waterschapsbelastingen.

Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online
Omdat in dertig gemeenten in Limburg aanslagen bezorgd worden in de laatste week van februari, kan het erg druk worden aan de telefoon bij BsGW. Het advies is dan ook om niet te bellen, maar digitaal te reageren.

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op onze website. Log in met uw Digid. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien, kwijtschelding aanvragen en veel meer zaken digitaal regelen.

Wilt u desondanks telefonisch contact, houd dan rekening met mogelijke wachttijden of bel enkele dagen later nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Houd uw burgerservicenummer bij de hand als u belt.