Jan Willemsen (56) wordt per 7 november de nieuwe directeur van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Hij volgt Wim Fiddelaers op, die per die datum met pensioen gaat.

 

Jan Willemsen is een ervaren overheidsmanager die in meerdere Limburgse gemeenten heeft bijgedragen aan organisatieontwikkeling en programmaontwikkeling. Van 2011 tot 2015 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Stein. Vanuit die positie stapte hij over naar een adviesfunctie bij Geerts & Partners van waaruit hij zich onder meer richtte op coaching en loopbaanbegeleiding. Hiernaast heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een nieuw WerkgeversServicepunt in Parkstad. Eerder vervulde hij managementfuncties op het gebied van onder andere organisatie- en strategische ontwikkeling in de gemeenten Landgraaf, Venlo en Apeldoorn.

Willemsen is door de selectiecommissie unaniem voorgedragen aan het algemeen bestuur van BsGW voor benoeming tot directeur van BsGW. Ook de Ondernemingsraad (OR) van BsGW heeft positief advies gegeven over de voorgenomen benoeming van de nieuwe directeur. Met zijn brede kennis en ervaring op het snijvlak van bestuur, organisatie en overige partijen ziet Jan Willemsen het als een uitdaging om de ontwikkeling van BsGW voort te zetten.