De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Vanaf dat moment kan ieder de WOZ-waarde van woningen opvragen. In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers.

Alle gemeenten sluiten aan

De woz-waarde kan worden opgevraagd via www.wozwaardeloket.nl. Dit loket is een centrale landelijke voorziening, wat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het hele land kan opvragen. De WOZ-waarden worden samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto getoond. Ook zijn objectkenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte. Bij de start op 1 oktober zijn alleen de WOZ-waarden zichtbaar van de gemeenten die op dat moment zijn aangesloten op LV WOZ.

Vanuit BsGW is Venlo als eerste gemeente aangesloten op deze landelijke voorziening. De andere gemeenten die deelnemen in het samenwerkingsverband BsGW, worden stapsgewijs eveneens aangesloten op dit landelijke WOZ-waardeloket. Het is de bedoeling dat op den duur de WOZ-waarde van elke woning in Nederland in dit landelijke loket ingezien kan worden. Naast de gemeente Venlo zijn er inmiddels al meer dan tachtig gemeenten in Nederland aangesloten op deze landelijke voorziening.

BsGW-gemeenten die op 1 oktober nog niet zijn aangesloten op deze landelijke voorziening kunnen de WOZ-waarde opvragen via www.wozview.nl

Waardepeildatum

In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Op het moment dat in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, zullen deze aan het landelijke loket worden toegevoegd.
Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die zijn gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

MijnOverheid en het raadplegen van WOZ-gegevens

Via MijnOverheid kunnen veel woningbezitters naast de WOZ-waarde ook het taxatieverslag van hun woning vinden. MijnOverheid biedt enkel gegevens over het eigen pand. Hier zijn geen WOZ-waarden van andere panden te vinden. Via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen steeds meer belanghebbenden het aanslagbiljet van BsGW waarop ook de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt.