BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen stuurt geen herinneringen als een aanslag niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. Er wordt direct een aanmaning gestuurd.

In het verleden werd er in enkele gemeenten in eerste instantie een herinnering verzonden als de aanslag niet op tijd werd betaald. Werd het bedrag van de aanslag na deze herinnering nog niet ontvangen, dan volgde er een aanmaning met de daaraan verbonden kosten. Voor diverse andere gemeenten en voor de waterschapsbelastingen werden er al geen herinneringen verstuurd, maar werd bij het uitblijven van betaling direct een aanmaning verzonden.  

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen wachten met betalen totdat er een herinnering op de deurmat valt. Er moeten hierdoor steeds meer kosten worden gemaakt om de herinneringen te versturen. Daarom is besloten om de herinnering niet meer te versturen. Vanaf 2014 wordt er bij het uitblijven van betaling direct een aanmaning gestuurd voor alle gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen die via BsGW worden uitgevoerd.

Let dus goed op. Betaalt u uw aanslag niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning waar kosten aan verbonden zijn. Om er zeker van te zijn dat u tijdig betaalt, kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Regel dit gemakkelijk en snel via uw persoonlijke pagina. Uw aanslag wordt dan automatisch in maximaal 10 termijnen afgeschreven.
U kunt ook kiezen voor toezending van een digitale nota. Meld u aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid. U ontvangt uw aanslag dan digitaal en kunt deze tijdig laten afschrijven. Lees meer over betalen in de rubriek 'Vraag en antwoord' op deze site.