Een aanvraag om informatie gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur kan bij BsGW alleen nog schriftelijk per post of door een brief af te geven bij de receptie aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. BsGW sluit hiermee de mogelijkheid voor het digitaal (zoals e-mail, fax, sms, e-formulier, social media) indienen af. Dat heeft het Dagelijks Bestuur van BsGW op 20 november 2014 besloten. De maatregel gaat in per 1 december 2014.

Waarom heeft het Dagelijks Bestuur gekozen voor het afsluiten van de digitale weg?
De reden voor het niet langer accepteren van elektronisch ingediende Wob-verzoeken is dat er steeds meer verzoeken binnenkomen waarbij het de indieners niet gaat om de gevraagde informatie, maar om een mogelijk te ontvangen dwangsom en een vergoeding in de gemaakte proceskosten. Het aantal zogenaamde 'oneigenlijke Wob-verzoeken' neemt schrikbarend toe. Dit vergt zoveel ambtelijke uren dat het niet langer verantwoord is elektronisch ingediende verzoeken in behandeling te nemen. Met het afsluiten van de elektronische weg hoopt het Dagelijks Bestuur deze oneigenlijke verzoeken zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit besluit heeft geen gevolg voor de openbaarheid van gevraagde informatie. Een schriftelijk per post ingediend of aan de receptie afgegeven verzoek wordt gewoon in behandeling genomen. Informatie die openbaar is, is openbaar voor een ieder, ongeacht wie het verzoek indient.