Kwijtschelding aanvragen

Print

Formulier
Een verzoek om kwijtschelding kan alleen worden ingediend met het hiervoor bestemde formulier. U kunt dit formulier aanvragen via uw persoonlijke pagina of telefonisch via 088-8420420. Vul het formulier volledig in en stuur de benodigde bewijsstukken en specificaties mee. Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Adres
Het formulier en de bijlagen stuurt u naar BsGW, Postbus 1271, 6040 KG te Roermond. Het is ook mogelijk het formulier af te geven op het kantooradres Maria Theresialaan 99 te Roermond.

Termijn voor aanvragen
Als u een aanslag langer dan drie maanden geleden volledig heeft betaald, wordt deze aanslag niet meer kwijtgescholden. Uw verzoek dient dus binnen drie maanden na de laatste betaling binnen te zijn.

Heeft u een deel van de aanslag langer dan drie maanden geleden betaald en is de dwanginvordering (bijvoorbeeld een aanmaning) al gestart, dan is kwijtschelding alleen mogelijk voor het deel van de aanslag dat nog niet is betaald. Ook het deel dat niet langer dan drie maanden geleden is betaald, kan in dat geval nog worden kwijtgescholden.

Niveau omhoog
Bent u tevreden met dit antwoord? Ja / Helaas niet

U kunt hieronder eventueel aangeven waarom het antwoord niet voldeed.

Versturen